Danh sách các thừa sai Dòng Tên hoạt động tại Đàng Trong (1615-1783) và Đàng Ngoài (1626-1788)

Thứ hai - 08/01/2018 01:28
x
DANH SÁCH CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN
HOẠT ĐỘNG TẠI ĐÀNG TRONG
(1615-1783)
VÀ ĐÀNG NGOÀI (1626-1788)

 

 

Trích
Voyages et travaux des missionnaires de la Compagnie de Jésus
Mission de la Cochinchine et Tonkin

Charles Douniol, Paris, 1858, tr. 389-395

 

Ghi chú : Dấu * để chỉ các tu huynh (không phải linh mục)

 

 

CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN TẠI ĐÀNG TRONG
(1615-1783)

 

Tên

Quốc tịch

Đến

Chức vụ

Đi

Chết

Jacques Carvalho

Bồ

1615

 

1616

1624, tử đạo ở Nhật

Francois Busomi

Ý

1615

Bề trên

1639

1639, Macao

Antoine Diaz*

Bồ

1615

Phụ tá

1639

 

Joseph*

Nhật

1615

Phụ tá

1639

 

Paul*

Nhật

1615

Phụ tá

1639

 

André Fernandez

Bồ

1616

 

1624

 

Francois de Pina

Ý

1617

 

 

1625, Đàng Trong

Francois Barreto

Bồ

1617

 

1639

 

Christophe Borri

Ý

1618

 

1621

 

Pierre Marquès

Nhật

1618-1655

Bề trên nhiều lần

1627-1663

 

Romain Niti

Nhật

1622

 

 

Năm 1640 vẫn còn sống

Emmanuel Fernandez

Bồ

1622

 

1639

 

Jean de Leira

Ý

1622

 

1625

1665, Macao

Emmanuel Borgès

Bồ

1622

 

 

 

Antoine de Fontès

Bồ

1623

 

1639

 

Alexandre de Rhodes

Pháp

1624

 

1645

1660, Ba Tư

Jérôme de Majorica

Ý

1624

 

1632

1656

Gabriel de Matos

Bồ

1624

Kinh lược

 

 

Melchior Ribero*

Bồ

1624

Phụ tá

 

 

Gaspar Luis

Bồ

1625

 

1639

 

Mathias Machida

Nhật

1625

 

 

 

Michel Machi

Nhật

1626

 

1628

1628, Macao

Antoine Torrès*

Bồ

1627

Phụ tá

 

 

Benoit de Matos

Bồ

1627

 

 

 

Pierre Alberto

Bồ

1640

 

1642

1646, đắm tàu khi đi Đàng Ngoài

Métello Saccano

Ý

1646

Bề trên

1655

 

Charles de Rocca

Ý

1646

 

 

 

Francois Rivas

Bồ

1655

Bề trên

1664

 

Dominique Fuciti

Savoyard

1661-1672

 

1663-1672

Còn sống năm 1686

Barthélemy d’Acosta

Nhật

1668

Bề trên 1675..

 

Còn sống năm 1690

Philippe de Marini

Ý

1671

 

1674

 

Joseph Candone

Ý

1670-1692

Bề trên 1675

1682

1700, chết tù Đàng Trong

Pierre Belmonte

Ý

1692

 

 

1700, chết tù Đàng Trong

Jean de Arnédo

TBN

1699

Bề trên 1701,1708,1712, 1714 …

 

Chết khoảng 1720

Joseph Pirès[1]

Bồ

1700

Bề trên 1705

1712

 

Christophe Cordeiro

Bồ

1700

 

 

 

Emmanuel Vellès

Bồ

1706

 

 

 

Antoine Pirès

Bồ

1706

 

 

 

J.B. Messari

Illyrien

1712

 

 

1723, tử đạo Đàng Ngoài

Francois Dinis

Bồ

1712

 

 

 

J.B. Sanna

Sarde

1714

 

 

1726, Huế

Emmanuel de Brito

Bồ

1714

 

 

 

Antoine de Vasconcellos

Bồ

1714

Bề trên 1721

 

 

Romain de Sequeira

Bồ

1718

 

1726

 

Antoine Freyre

Bồ

1720

Bề trên 1736

 

 

Emmanuel Quintam

Bồ

1720

 

 

ở tù năm 1724

Francois Moreira

Bồ

1720

 

 

 

Francois de Lima

Bồ

1720

 

 

 

Étienne Lopès[2]

Bồ

1721

Bề trên 1740

 

1766, pháo đài St Julien, Bồ

Sébastien Pirès

Bồ

1722

 

 

 

Francois da Costa[3]

Bồ

1722

 

 

1766, pháo đài St Julien, Bồ

Ignace Franco

Bồ

1722

 

 

 

Jacques Graff

Đức

1734

 

 

 

Emmanuel Trintao

Bồ

1734

 

 

 

Jean Grueber

Đức

1738

 

 

1741, Bà Rịa

Jean Siebert

Đức

1738

 

 

1745, Huế

Joseph Neugebauer

Đức

1740

 

 

 

Jean Hope

Đức

1741

 

 

 

Jean Koffler[4]

Đức

1741

 

 

1780, Transylvanie

Joseph Keiser

Đức

 

 

 

 

Jean de Seyxas

Bồ

 

 

 

 

Xavier de Monteiro

Bồ

1741

 

 

1776, Hội An

Jean de Loureiro

Bồ

1741-1752

 

1750-1779

1797, Lisbonne

Charles Slamenski

Hung

1746

 

 

1746, Huế

Một linh mục …

Trung Hoa[5]

1760

 

 

1774

… Amoretti

Ý

 

 

 

1783

 

CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN TẠI ĐÀNG NGOÀI
(1626-1788)

 

Julien Baldinotti

Ý

1626

 

1626

1631, Macao

Alexandre de Rhodes

Pháp

1627

 

1630

1660, Ba Tư

Pierre Marquès

Nhật

1627

 

1630

 

Paul Saito

Nhật

1629

 

1630

1634, Tử đạo tại Nhật

Gaspard d’Amaral

Bồ

1631

 

1639

1646, đắm tàu

André Palmeiro

Bồ

1631

 

1631

1655, Macao

Antoine Cardim

Bồ

1631

 

 

 

Antoine de Fontès

Bồ

1631

 

 

 

Raymonde de Bovea

TBN

1632

 

 

 

Jérôme de Majorica

Ý

1632

Bề trên

1649

1656, Kẻ Chợ

Bernadin Reggio

Ý

1632

 

 

1634, đắm tàu

Antoine Barbosa

Bồ

1635

 

 

1647

Félix Morelli

Ý

1636

Bề trên 1640

 

1650, đắm tàu

Jean Baptiste Bonelli

Ý

 

 

 

1638, trên đường đi Lào

Martin Coelho

Bồ

1636

 

 

Còn sống năm 1664

Thomas Rodrigues

Bồ

1639

 

 

1640

Joseph Maur

Ý

1640

 

1640

 

Paul Calopresi

Ý

1640

 

 

 

Emmanuel Monteiro

Bồ

1640

 

 

 

Balthasar Caldeira

Bồ

1640

 

 

Còn sống năm 1648

Louis Pinheiro

Bồ

 

 

 

 

Onuphre Borgès

Thụy Sĩ

1640

Bề trên 1648

 

1663

Pierre Alberto

Bồ

1641

 

 

1646, đắm tàu

Emmanuel Cardoso

Bồ

1642

Bề trên 1648

 

 

Michel Boym

Ba Lan

1645

 

1659

 

Jean Cabral

Bồ

1646

Kinh lược

1648

 

Francois Montefuscoli

Ý

1646

 

 

1650, đắm tàu

Jean Ignace Leviski

Ba Lan

 

 

 

1646, đắm tàu khi đi Đàng Ngoài

Francois Ascanio Ruida

Bồ

 

 

 

nt

Stanislas Torrente

Ý

1646

 

 

 

Francois Rangel

Bồ

1646

Bề trên 1657

 

1660, cướp biển sát hại

Francois Figheira

Bồ

1646

 

 

 

André Lubelli

Ý

1646

 

 

 

Joseph Agnèse

Ý

 

 

 

1660, cướp biển sát hại

Philippe de Marini

Ý

1647

 

1658

 

Jean Nunez

TBN

1647

 

1658

 

Charles de Rocca

Ý

1647

 

 

 

Barnabé d’Oliveira

Macao

1650

 

1658

 

Joseph Tissanier

Pháp

1658

 

1663

Còn sống năm 1684

Pierre Albier

Pháp

1658

 

1658

 

Dominique Fuciti

Ý

1669

Bề trên

1682

 

Balthazar de Rocha

Bồ

1669

 

 

 

Philippe Fieschi

Génois

1669

 

 

 

Ignace Martins*

Đàng Ngoài

1669

Phụ tá tạm thời

 

 

Emmanuel Ferreira

Bồ

1673

Bề trên 1675

 

 

Francois Pimentel

Bồ

1673

 

 

1675. Đàng Ngoài

Abraham-Joseph Le Royer

Pháp

1692

Bề trên 1701 và 1714

 

 

Hugues Parégaud

Pháp

1692

 

 

1695

Francois Nogheira

Bồ

1692

 

 

 

Stanislas Machado

Bồ

1692

Bề trên 1708 và 1724

 

 

Emmanuel Bravo

Bồ

1692

 

 

 

Valentin Ferreira

Bồ

1692

 

 

 

Léon Gonzaga*

Đàng Ngoài

1692

Phụ tá tạm thời

 

 

Pie Xavier*

Đàng Ngoài

1694

Phụ tá tạm thời

 

 

Jacques Vidal

Bồ

1694

 

 

 

Jean de Sequeira

Bồ

1694

 

 

1696, bỏ chết trên thuyền

Francois Isidore Luchi[6]

Ý

1694

 

 

 

Valentin Sué

Đàng Ngoài

1694

 

 

 

Léon Vé

Đàng Ngoài

1694

 

 

 

Lin

Đàng Ngoài

1696

 

 

 

Laurent

Đàng Ngoài

1696

 

 

 

Marc Sylveiro

Bồ

1701

 

 

 

Antoine de Loyola

Đàng Ngoài

1707

 

 

 

Francois Rodriguez

Bồ

1705

 

 

 

Thomas Borgia*

Đàng Ngoài

1705

Phụ tá tạm thời

 

 

Louis Noel de Bourzes

Pháp

1705

 

 

 

Emmanuel Vellès

Bồ

1714

 

 

 

Francois de Chaves

 

1714

 

 

 

Joseph de Costa

Ý

1714

 

 

 

Sébastien Duarte

Bồ

1714

 

 

 

J. B. Messari

Illyrien

1715

 

 

1723, chết trong tù

Francois Marie Bucharetti

Ý

1718

 

 

1723, chém đầu

Joseph Perreira

Bồ

 

Bề trên 1621

 

 

Emmanuel Thomas

Bồ

1721

Bề trên 1736

 

 

Emmanuel d’Abreu

Bồ

1736

 

 

1737, chết vì đức tin

Barthélemy Alvarez

Bồ

1736

 

 

1737, chết vì đức tin

Vincent da Cunha

Bồ

1736

 

 

1737, chết vì đức tin

Jean Gaspard Cratz

Đức

1736

 

 

1737, chết vì đức tin

Emmanuel Carvalho

Bồ

1736

 

 

 

Christophe de Sampayo

Bồ

1736

 

 

 

Engers

Đức

1740

 

 

1741, chết tù

Vinceslas Paleceuk

Đức

1742

 

 

 

André Nogheira

Bồ

1742

 

 

 

Pierre Xavier

Đàng Ngoài

1742

 

 

 

Raymonde Bucharelli

Đàng Ngoài

1742

 

 

 

Emmanuel de Carvalho

Bồ

1742

 

 

 

Paul Machado*

Đàng Ngoài

1742

Phụ tá[7]

 

 

Sébastien Loyola

Đàng Ngoài

1748

 

 

 

Bernard de Figheira

Bồ

1748

 

 

 

Joseph de Moura

Bồ

1748

 

 

 

Augustin Carneiro

Bồ

1748

 

 

 

Melchior de Sampayo

Bồ

1748

 

 

 

Paul de Campos

Bồ

1748

 

 

 

Jacques Simonelli

Ý

1751

 

 

 

Joseph Keyser

Đức

1751

 

 

 

Jean Hoppe

Đức

1751

 

 

 

Simon Gumb

Đức

1751

 

 

 

Benoit Ferreira

Bồ

1751

Bề trên 1753

 

 

Francois Bucharelli

Đàng Ngoài

1752

 

 

 

Nuntius de Horta

Ý

1760-1764

 

1763

ở tù năm 1777

Joseph Candia

Ý

1773

 

 

Khoảng 1777

Alexandre Pompée Castiglioni

Ý

1773

 

 

Khoảng 1777

 

 

[1] Vị thừa sai này bị bắt vào năm 1700 và bị cầm tù nhiều năm ở Đàng Trong, sau này làm giám tỉnh của Tỉnh dòng Nhật Bản.

[2] Cha Lopès sau này làm giám tỉnh. Bị bắt ở Macao theo lệnh của Pombal, ngài bị dẫn về Lisbonne, giam trong ngục tối của pháo đài Saint-Julien và chết vào ngày 15 tháng Chạp 1766, vào tuổi 74. (Sebastião José de Carvalho e Melo thường được biết dưới tên gọi Bá tước Pombal, giữ chức vụ tương đương với Thủ tướng ngày nay trong triều Joseph I của Bồ Đào Nha từ 1750 - 1777)

[3] Làm giám tỉnh Tỉnh dòng Nhật Bản năm 1764, khi các tay chân của Pombal nhốt ngài vào tù. Bị dẫn về Bồ Đào Nha, nhốt trong pháo đài Saint Julien, chết ngày 11 tháng Tám 1766, thọ76 tuổi.

[4] Cha Koffler cũng là một trong các nạn nhân của Pompal. Nữ hoàng Đức quốc là Marie Thérèse đã yêu cầu và ngài được trả tự do, trở về quê hương và làm việc ở đấy cho đến chết.

[5] Không biết tên vị linh mục Trung Hoa này và tên rửa tội của cha Amoretti.

[6] Có nơi viết là Francois Lucy, có phải là tên gọi khác của cha Luchi?

[7] Vị tu sĩ này bị bắt ở Macao năm 1760, bị dẫn đi Bồ Đào Nha cùng với các nạn nhân khác của Pombal và bị ném vào ngục tối của pháo đài Saint Julien. Ông ra ngục năm 1767.

Tác giả bài viết: BAN THƯỜNG HUẤN

 Tags: lịch sử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây