Giờ Lễ Các Giáo Xứ


GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI
 
GIÁO XỨ CHÂU ME Ngày trong tuần :  Thứ 2,3,4,6 : 05g00
Thứ 5,7       : 18g30
Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ
Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
Ngày Chúa Nhật : Sáng           : 07g30
Chiều          : 14g30
 
GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÌNH HẢI Ngày trong tuần : Thứ 2,3,4,5,6: 18g00
Thứ 7            : 15g00
Thôn Phước Thiện – Xã Bình Hải -  Huyện Bình Sơn
Tỉnh Quảng Ngãi
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 06g00
Chiều : 14g00
 
GIÁO XỨ CHÂU Ổ Ngày trong tuần : Thứ 2,3,4,5,6: 19g15
Thứ 7: 15g00 (lễ Đức Mẹ)
            19g30 (lễ Chúa Nhật)
Nhà thờ Châu Ổ, Bình sơn, Quảng Ngãi    Ngày Chúa Nhật : Sáng : 7g30
Chiều : 14g15
 
GIÁO XỨ BÀU GỐC Ngày trong tuần : Sáng : 05g00
Chiều thứ 3,5,7: 07g00
Nhà thờ công giáo Vĩnh Phú, Thị trấn Mộ Đức
Quảng Ngãi
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g00
Chiều : 15g00
 
GIÁO XỨ KỲ TÂN Ngày trong tuần : Tối : 07g30
Nhà thờ Kỳ Tân xã Ðức Lợi, Mộ Ðức, 
Quảng Ngãi
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 08g00
Chiều : 17g30
 
GIÁO XỨ LÝ SƠN Ngày trong tuần : Chiều : 19g30
Nhà thờ Lý Sơn
Xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g30
Chiều : 15g00
 
GIÁO XỨ PHÚ HÒA Ngày trong tuần : Sáng thứ 6 : 05g00 
Chiều thứ 2,3,4,5,7: 17g00
Nhà thờ Phú Hòa
Thôn Cộng Hòa 2, xã Tinh Ấn Tây, Quảng Ngãi
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00
08g30 tại Phước Thọ
Chiều : 14g30
 
GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI Ngày trong tuần : Sáng : 05g00 (NT 43 TrầnHưng Đạo)
Chiều : 18g30 (NT 109 Hùng Vương)
Nhà thờ Quảng Ngãi
109 Ðại Lộ Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi
Ngày thứ Bảy Chiều : 17g30 (NT 109 Hùng Vương)
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00 (NT 43 TrầnHưng Đạo)
Sáng : 07g30 (NT 109 Hùng Vương)
Chiều : 17g30 (NT 109 Hùng Vương)
 

GIÁO HẠT BỒNG SƠN
 
GIÁO XỨ PHÙ CÁT Ngày trong tuần  Chiều : 16g30
Nhà thờ Phù Cát
Thị trấn Ngô Mây - Phù cát- Bình Định.
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g00
 
GIÁO XỨ ĐẠI AN Ngày trong tuần Tối : 17g45
Thứ 7 :17g45 (lễ Chúa Nhật)
Nhà thờ Đại An, Đại Ân, Cát Nhơn,
Phù Cát, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00

 
GIÁO XỨ CÂY RỎI Ngày trong tuần
từ thứ 2 đến thứ 6 :
Tối : 19g00
Nhà thờ Cây Rỏi
Thôn Đại Khoang - Xã Cát Lâm -
Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định
Thứ bảy lễ Chúa nhật Tối : 19g00
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 6g00
 
GIÁO XỨ ĐẠI BÌNH Ngày trong tuần 2,4,6
Ngày trong tuần 3,5,7
Tối : 19g00
Sáng : 04g30
Nhà thờ Đại Bình
Văn Cang, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g00
NHÀ THỜ THÁC ĐÁ THƯỢNG Ngày trong tuần 2,4,6
Ngày trong tuần 3,5,7
Sáng : 04g30
Tối : 19g00
Ngày Chúa nhật Chiều : 15g00
 
GIÁO XỨ THÁC ĐÁ HẠ Ngày trong tuần  Tối : 19g00
Nhà thờ Thác Đá Hạ
Xóm I, Thôn Định Bình, xã Hoài Đức
Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Tối : 19g00
 
GIÁO XỨ PHÙ MỸ Ngày trong tuần  Sáng : 04g30
Thứ tư : 18g30
Nhà thờ Phù Mỹ
45 Hai Bà Trưng, thị trấn Phù Mỹ, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g45
Chiều : 16g00
  Giáo họ Nước Nhĩ Sáng : 07g00
 
GIÁO XỨ GIA CHIỂU
 
Ngày trong tuần  Thứ 2,3,4,5,6 : 19g00
Thứ 7 : 04g30
Nhà thờ Gia Chiểu
Thôn Gia chiểu I, Thị trấn Tăng Bạt Hổ
Đường 19/4
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g30
Chiều : 15g00
 
GIÁO HỌ BIỆT LẬP AN MỸ Ngày trong tuần  Tối : 19g00
Nhà thờ An Mỹ
An Mỹ, Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định
Ngày Chúa Nhật,
Lễ trọng
Chiều : 14g45

 

GIÁO HẠT GÒ THỊ
 
GIÁO XỨ TÂN QUÁN Ngày trong tuần : Chiều : 18g15
Nhà thờ Tân Quán
Quảng Vân, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00
Chiều : 16g30
 
GIÁO XỨ GÒ THỊ Ngày trong tuần : Sáng : 04g30
Nhà thờ Gò thị
Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : Lễ I : 04g30
           Lễ II : 08g30
Chiều : 16g00
 
GIÁO XỨ VƯỜN VÔNG Ngày trong tuần : Chiều : 18g00
Nhà thờ Vườn Vông
Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
Thứ Bảy, lễ Chúa Nhật Chiều : 18g00
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 06g00
 
GIÁO XỨ TÂN DINH Ngày trong tuần : Sáng : 04g45
Nhà thờ Tân Dinh
Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00
Chiều : 16g15
 
GIÁO XỨ NAM BÌNH Ngày trong tuần  Thứ 2,3,4 : 18g00
Thứ 5,6,7 : 04g45
Nhà thờ Nam Bình
Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 04g30
Chiều : 16g00
Nhà thờ các giáo họ Vĩnh Minh
Bình Lâm
Bắc Định
Nho Lâm
Thứ 2 : 19g00
Thứ 3 : 19g00
Thứ 4 : 19g00
Thứ 6 : 18g30
 
GIÁO XỨ VĨNH THẠNH Ngày trong tuần  Sáng : 05g00
Nhà thờ Vĩnh Thạnh
Tùng giản, Phước Hòa, Tuy phước
Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00 (Hè)
Sáng : 05g30 (Đông)
Chiều : 16g30
 

GIÁO XỨ LỤC LỄ
 
Ngày trong tuần 
Ngày thứ bảy
Chiều : 18g30
Sáng : 04g45
Nhà thờ Lục lễ
Thôn Lục lễ, xã Phước Hiệp
Tuy phước, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 04g30
Chiều 16g00
Nhà thờ Mỹ Cang
Thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp
Bình Định
Ngày trong tuần
 
Thứ 2,4,6 : 04g45
Thứ 3 : 19g00
Chiều thứ bảy - Lễ Chúa Nhật Thứ bảy đầu tháng
và giữa tháng : 16g00
 
GIÁO XỨ CÔNG CHÁNH Ngày trong tuần  Sáng : 05g00 Thứ 3,5,7 (NT Công Chánh)
Chiều : 19g00 Thứ 2,4,6 (NT Phú Trung)
Nhà thờ Công Chánh
428 Nguyễn Huệ, tt. Tuy Phước, BĐ
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g00, 09g00 (NT Phú Trung)
Chiều : 16g00 (NT Phú Trung)
 

GIÁO HẠT KIM CHÂU
 
GIÁO XỨ TRƯỜNG CỬU Ngày trong tuần Ngày Chúa Nhật
Nhà thờ Phụ Ngọc Tối : 19g00 (thứ 4) Chiều : 17g00
Nhà thờ Khiết Tâm Tối : 19g00 Tối thứ 7 : 19g00
Sáng Chúa Nhật :7g00
Nhà thờ Mỹ Ngọc Tối : 19g00 (thứ 3)  
 
GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRUNG ÁI Ngày trong tuần : Thứ 2,3,4,5,7 : 19g00
Thứ 6             : 05g15
Nhà thờ Trung Ái
Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn, Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Chiều : 16g00


 
GIÁO XỨ KIÊN NGÃI Ngày trong tuần : Sáng : 04g45
Nhà thờ Kiên Ngãi
Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định.
Tối : 19g00
Chiều thứ 7 lễ Chúa Nhật Tối : 19g00
Ngày Chúa Nhật Sáng lễ I : 05g30
       Lễ II : 07g30
Chiều : Họ lẽ đầu tháng : 14g30
 
GIÁO XỨ CÙ LÂM Ngày trong tuần : Chiều : 18g30
Nhà thờ Cù Lâm
Nam Tượng 3, Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định
Ngày thứ bảy : Sáng : 05g00
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00
Chiều : 18g30
 

GIÁO XỨ KIM CHÂU
 
Ngày trong tuần :
Các họ lẽ :
Chiều : 18g00
Chiều : 18g30
Nhà thờ Kim Châu
02 Lâm Văn Thạnh, thị xã An Nhơn
Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00
Sáng : 07g00
Ngày thứ Bảy - Lễ Chúa Nhật Chiều : 18g00
Chúa nhật tại họ Tân Thành Chiều 15g00
 
GIÁO HỌ BIỆT LẬP ĐẬP ĐÁ Ngày trong tuần : Tối : 19g00
Nhà thờ Đập Đá
264 Lê Duẫn, Phường Đập Đá
Tx. An Nhơn - Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Chiều : 16g00

GIÁO XỨ SÔNG CẠN
 
Ngày trong tuần  Họ Mỹ Yên : 04g00
Họ Kỳ Bương : 04g45
Sông Cạn : 18g30
Nhà thờ Sông Cạn
Mỹ Thuận, Tây Bình, Tây Sơn, BĐ
Ngày Chúa Nhật : Sông Cạn : 07g00
Họ Kỳ Bương : 05g00
 
GIÁO XỨ HUỲNH KIM Ngày trong tuần : Tối : 19g00
Nhà thờ Huỳnh Kim
Khu vực Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hòa
Thị xã An Nhơn - Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g00
Chiều : 18g00
 
GIÁO XỨ PHÚ HỮU Ngày trong tuần : Sáng : 05g00
Tối    : 19g00
Nhà thờ Phú Hữu
Thôn Phú Hưng, xã Bình Tân
Huyện Tây Sơn - Bình Định
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 06g00
Chiều : 15g30
 

GIÁO HẠT QUI NHƠN
 
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA Ngày trong tuần Sáng : 05g00
Chiều : 17g30
Nhà thờ Chính Tòa
120 Trần Hưng Đạo, TP Qui Nhơn
Ngày thứ Bảy
- lễ Chúa nhật
Chiều : 17g30
Ngày Chúa nhật Lễ I   : 05g00
Lễ II  : 07g00
Lễ III : 08g30
Lễ IV : 17g30
 
GIÁO XỨ QUI ĐỨC Ngày trong tuần  Sáng  : 05g00 
Chiều : 17g00
Nhà thờ Qui Đức
946 Trần Hưng Đạo, TP Qui Nhơn
Thứ bảy - lễ Chúa nhật Tối : 19g00
Ngày Chúa Nhật Lễ I   : 05g00
Lễ II  : 08g00
Lễ III : 16g00
 
GIÁO XỨ PHÚ THẠNH Ngày trong tuần : Sáng : 05g15 (họ Long Mỹ)
Chiều : 18g30 (Phú Thạnh)
Nhà thờ Phú Thạnh
330 Âu cơ, P. Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn
Thứ bảy - lễ Chúa nhật Chiều : 18g30 (Phú Thạnh)
Ngày Chúa Nhật Sáng : 08g00 (họ Long Mỹ)
Chiều : 15g30 (Phú Thạnh)
 
GIÁO XỨ QUI HIỆP Ngày trong tuần :
sau lễ có giải tội
Chiều : 18g00
Nhà thờ Qui Hiệp
142 Ngô Mây, thành phố Qui Nhơn
Ngày thứ Bảy :
- lễ Chúa nhật :
Sáng : 05g30
Chiều : 18g00
Ngày Chúa Nhật :  Sáng : 05g30
Chiều : 16g30
 
TRUNG TÂM THÁNH THỂ
& THÁNH MẪU
Ngày trong tuần
 
Tối : 19g00
Nhà Thờ Núi
Đối diện mộ Hàn Mạc Tử ở Ghềnh Ráng
Ngày Chúa nhật Tối : 19g00
 
GIÁO XỨ HÒA NINH Ngày trong tuần : Chiều : 17g30
Nhà thờ Hòa Ninh
128 Nguyễn Huệ, Tp Qui Nhơn
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g30
Chiều : 17g30
 
GIÁO XỨ GHỀNH RÁNG Ngày trong tuần : Chiều : 18g00
Nhà thờ Ghềnh Ráng
21 Tây Sơn, Tp Qui Nhơn
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g15
Chiều : 17g00
Ngày Thứ Bảy - lễ Chúa nhật Chiều : 18g00
 
GIÁO XỨ QUI HÒA Ngày trong tuần : Chiều : 18g30
Nhà thờ Qui Hòa
Bệnh viện phong, Qui Hòa, Qui Nhơn
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g30
Sáng : 09g00
 
GIÁO XỨ XUÂN QUANG Ngày trong tuần : Chiều : 17g30

Nhà thờ Xuân Quang
454 Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung
Tp Qui Nhơn
 
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g30
Chiều : 18g30
 
GIÁO XỨ HỘI LỘC Ngày trong tuần : Chiều : 18g00
Nhà thờ Hội Lộc
Thôn Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội
Qui Nhơn - Bình Định
Ngày thứ Bảy- Lễ Chúa Nhật Chiều : 18g00
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 07g00
 
GIÁO XỨ NGỌC THẠNH Ngày trong tuần : Chiều : 17g45
Nhà thờ Ngọc Thạnh
Phường Trần Quang Diệu
Thành phố Qui Nhơn
Ngày thứ Bảy- Lễ Chúa Nhật Chiều : 17g45
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g45
Trưa : 09g00
Chiều : 17g45
     
GIÁO HỌ BIỆT LẬP VÂN CANH Ngày trong tuần Tối : 19g30
Nhà thờ Vân Canh
Thôn Thịnh Văn I, Thị trấn Vân Canh
Bình Định
Ngày Chúa Nhật Sáng : 07g30
 
GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN Ngày trong tuần : Chiều : 17g30
Nhà thờ Đồng Tiến
27 Nguyễn Thị Minh Khai, 
P. Ngô Mây, Tp Qui Nhơn
Ngày Chúa Nhật Sáng : 05g00
Chiều : 17g30
 
 
GIÁO HẠT MẰNG LĂNG
 
GIÁO XỨ ĐA LỘC Ngày trong tuần - mùa mưa
từ thứ 2 đến thứ 6
Chiều : 18g30 
Nhà thờ Đa Lộc
Thôn 05, xã Đa Lộc,
huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Ngày trong tuần - mùa hè
từ thứ 2 đến thứ 6
Chiều : 19g00
Ngày Thứ Bảy
Chầu Thánh Thể sau lễ chiều
Sáng : 04g30
Chiều : 18g30
Chiều : 19g00 (mùa hè)
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g30
Chiều : 15g00
 
GIÁO XỨ MẰNG LĂNG Ngày trong tuần 
từ thứ 2 đến thứ 6
Chiều : 18g30 
Nhà thờ Mằng Lăng
Thôn Hội Tín, xã An Thạch,  huyện Tuy An,
 tỉnh Phú Yên
Ngày Thứ Bảy : 
- lễ Chúa nhật : 
Sáng : 05g30
Chiều : 18g30
Ngày Chúa Nhật - mùa hè Sáng : 05g30
Trưa : 09g00
Chiều : 16g00
Ngày Chúa nhật - mùa mưa Chiều : 15g00
 
GIÁO XỨ CHỢ MỚI Ngày trong tuần  Từ tháng 10 đến tháng 4 : 18g00
Từ tháng 4 đến tháng 10 : 18g30 
Nhà thờ Chợ Mới
Hà Yến, An Thạch, Tuy An, Phú Yên
Ngày Chúa nhật   Sáng : 05g30 (mùa hè); 06g00 (mùa đông)
Chiều : 16g00
 
GIÁO XỨ GÒ DUỐI Ngày trong tuần
                          
Thứ 2,3,4,5,6 : 18g00
Thứ 7             : 06g00 
Nhà thờ Gò Duối
Bình Thạnh, Xuân Bình, TX. Sông Cầu, Phú Yên
Ngày Chúa nhật   Sáng : 06g00
Chiều : 17g30

 
GIÁO XỨ SÔNG CẦU Ngày trong tuần thứ 2,7
Ngày trong tuần thứ 3,4,5,6
Sáng : 05g00
Chiều : 18g00 
Nhà thờ Sông Cầu
P. Xuân Phú - Thị xã Sông Cầu
Phú Yên
Ngày Chúa nhật   Sáng : 06g00
Sáng : 09g00
Chiều : 15g00
 
GIÁO XỨ TRÀ KÊ Ngày trong tuần 
- từ thứ 2 đến thứ 6
Chiều : 18g30 
Nhà thờ Trà Kê
Thôn Tân Hội - xã Sơn Hội - huyện Sơn Hòa
 tỉnh Phú Yên
Ngày Thứ Bảy : 
- Chầu Thánh Thể sau lễ chiều
Sáng : 05g00
Chiều : 18g30
Ngày Chúa Nhật - mùa hè Sáng : 05g00
Sáng : 08g30
 
GIÁO XỨ ĐỒNG TRE - Thứ 2 và thứ 7
- Thứ 3,4,5 và 6 :
 
Sáng : 05g00 
Chiều : 18g30 (Hè)
Chiều : 19g00 (Đông)
Nhà thờ Đồng Tre
Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
Ngày Thứ Bảy : 
- Chầu Thánh Thể 
07g00
Ngày Chúa Nhật  Sáng : 05g30
Chiều : 15g00
Nhà thờ Suối Ré - Thứ 2 và thứ 7
- Thứ 3,4,5 và 6 :
Sáng : 05g00 
Chiều : 18g30
  Ngày Chúa Nhật
Ngày thứ Bảy - Lễ Chúa Nhật
Sáng : 07g00
Chiều :18g30
 

GIÁO HẠT TUY HÒA
 
GIÁO XỨ TUY HÒA Ngày trong tuần  Sáng : 05g00 
Chiều : 17g30
Nhà thờ công giáo Tuy Hòa
114 Lê Trung Kiên - Thành phố Tuy Hòa
 Phú Yên
Ngày Thứ Bảy : 
- lễ Chúa Nhật :
Sáng : 05g00
Chiều : 17g00
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 05g00
Sáng : 07g30
Chiều : 17g00
 
GIÁO HỌ BIỆT LẬP PHÚ LÂM Ngày trong tuần Chiều : 18g00 
Nhà thờ Đông Mỹ
KP 1, Thị trấn. Hòa Vinh, Đông Hòa
 tỉnh Phú Yên
Ngày Chúa Nhật Chiều : 17g00
GIÁO XỨ ĐÔNG MỸ Ngày trong tuần  Chiểu : 18g00
Nhà thờ Đông Mỹ
KP 1, Thị trấn. Hòa Vinh, Đông Hòa
 tỉnh Phú Yên
Ngày Thứ Bảy - lễ Chúa Nhật Chiều : 18g00
Ngày Chúa Nhật Sáng : 06g00
 
GIÁO XỨ SƠN NGUYÊN Ngày trong tuần  Chiều : 18g00 
Nhà thờ Sơn Nguyên
xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa
 tỉnh Phú Yên
Ngày Thứ Bảy - lễ Chúa nhật Chiều : 17g30
Ngày Chúa Nhật Sáng : 05g00
Sáng : 07g00
 
GIÁO XỨ TỊNH SƠN Ngày trong tuần  Sáng : 05g00
Chiều : 18g00 
Nhà thờ Tịnh Sơn
Thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa
tỉnh Phú Yên
Ngày Chúa Nhật Sáng : 05g30
Chiều : 16g00
 
GIÁO XỨ HÓC GÁO Ngày trong tuần  Sáng : 05g00
Chiều : 18g00 
Nhà thờ Hóc Gáo
Thôn Đồng Lãnh, xã Hòa Quang Bắc,
huyện Phú Hòa, 
tỉnh Phú Yên.
Ngày thứ Bảy - lễ Chúa Nhật : Chiều : 17g30
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 06g00
Chiều : 16g00
 
GIÁO XỨ HOA CHÂU Ngày trong tuần  Chiều : 18g00 
Nhà thờ Hoa Châu
Hòa Phú - Tuy Hòa
Phú Yên
Ngày Chúa Nhật Hoa Châu Sáng : 06g30
Chiều : 15g30
Giáo họ Sơn Giang Ngày trong tuần Thứ 2,3,4,5,6
                           Thứ 7
Chiều : 19g00
Chiều : 18g00
Chúa Nhật Sáng : 08g00

 
GIÁO XỨ SÔNG HINH Ngày trong tuần Chiều : 18g30
Nhà thờ Sông Hinh
Thị trấn hai Riêng, Sông Hinh, Tuy Hòa
Thứ Bảy - lễ Chúa nhật Chiều : 18g30
Ngày Chúa Nhật : Sáng : 8g00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây