GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Bài hát : Đây cánh cửa đức tin

Gửi lên: 24/10/2012 04:02, Người gửi: datrangqn@, Đã xem: 889
Bài hát : Đây cánh cửa đức tin
Bài hát : Đây cánh cửa đức tin
Bài hát dựa theo ý tự sắc PORTA FIDEI và Sách Công Vụ 14,27 Bài hát dựa theo ý tự sắc PORTA FIDEI và Sách Công Vụ 14,27
Nhạc và lời của Linh mục Sơn Ca Linh

Tải về

Từ site Giáo Phận Qui Nhơn:
( Dung lượng: 26.04 KB )

  • Phiên bản: PDF
  • Tác giả: Lm. Giuse Trương Đình Hiền (josdhien@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 30/07/2013 09:49
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    85
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

THÁNG MƯỜI

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho các nhà báo. Xin cho các nhà báo, khi thực hiện công việc của mình, luôn được thúc đẩy bởi lòng tôn trọng sự thật và ý thức đạo đức mạnh mẽ.

 

Ý truyền giáo: Cầu cho ngày thé giới truyền giáo. Nhân ngày thế giới truyền giáo, xin cho tất cả các cộng đồng Kitô hữu biết canh tân niềm vui Tin Mừng và trách nhiệm công bố Tin Mừng.

 
 

SiteLock