GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/02/2017 08:26 - Người đăng bài viết: BTTVHQN
Lịch Phụng Vụ Tháng Ba

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA

Ý CẦU NGUYỆN
 
Ý chung: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại : Xin cho các Kitô hữu bị bách hại được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ về vật chất của toàn Giáo Hội.
 
Ý truyền giáo: Xin cho các tín hữu trong giáo phận chúng ta dù đang gặp nghịch cảnh vẫn can đảm sống đức tin và trở thành ngôn sứ của tình yêu Đức Kitô qua chứng từ của họ.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
THÁNG THÁNH GIUSE
 
Thánh Giuse là bổn mạng và là gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.


MÙA CHAY

«Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối» (AC 27).


 
  Dương lịch
Ý lễ trong tháng
 
Màu áo Âm lịch
1 Thứ Tư
 
LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt.

Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. Thánh Vịnh Tuần 4.
Tm 4/2Đ
   
 
1. Về luật giữ chay và kiêng thịt
 
Giáo luật điều 1251 dạy «Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt».
 
Tuổi giữ chay: giáo luật điều 1252, dạy «Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay»; và giáo luật điều 97 khoản 1 quy định «ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên».
 
Tuổi kiêng thịt: «Buộc những người từ 14 tuổi tròn» (giáo luật điều 1252).
 
2. Về việc làm phép tro và xức tro
 
Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.
 
Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối Đầu Lễ.
 
Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca... như trong thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.
 
Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
 
3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV Mùa Chay, lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay (CE 41, 252, 300).
 
Các ngày trong tuần Mùa Chay: không được cử hành thánh lễ ngoại lịch và thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 376).
 
Chỉ được cử hành thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).
 
Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
 
a. Các Giờ kinh Phụng vụ
 
Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh để kết thúc. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định Các Giờ Kinh Phụng Vụ, số 238-239).
 
b. Thánh lễ
 
Cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a).
 
Về việc cử hành thánh lễ tuỳ nhu cầu cũng như thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem phần “Những điều cần biết trước” ở đầu lịch. 
 
Trong thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, bỏ không đọc “Allêluia” mỗi khi gặp.
 
Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa - Te Deum” và Kinh Vinh Danh.
 
Khi cử hành bí tích hôn phối, trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn; nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).
   
2 Thứ Năm

Đầu tháng. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
Tm 5
3 Thứ Sáu

Đầu tháng. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
Tm 6
4 Thứ Bảy

Đầu tháng. Thánh Casimia (Tr).  Is 58,9b-14; Lc 5,27-32

Chủng viện dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho hội viên thuộc Hội Phaolô Châu còn sống và đã qua đời.
Tm 7
5 Chúa Nhật
Kinh Trập
 
 
1 MÙA CHAY. St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19 hay Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11. Thánh Vịnh Tuần 1. 
Phù Cát và Phú Lâm chầu Thánh Thể
Tm 8
6 Thứ Hai
 
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46. 

 
Tuần Tĩnh tâm năm của các linh mục trong giáo phận.
Tm 9
7 Thứ Ba
 
Thánh Perpêtua và thánh Fêlicita, tử đạo (Đ). Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
Tm 10
8 Thứ Tư

Thánh Gioan Thiên Chúa (Tr). Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Tm 11
9 Thứ Năm

Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr). Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
Tm 12
10 Thứ Sáu

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 
Tm 13
11 Thứ Bảy

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48
Tm 14
12 Chúa Nhật
 
2 MÙA CHAY. St 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9. Thánh Vịnh Tuần 2. 
Châu Ổ và Bình Thạnh chầu Thánh Thể.
Tm 15
13 Thứ Hai

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38. 
Tm 16
14 Thứ Ba

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12. 
Tm 17
15 Thứ Tư

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28. 
Tm 18
16 Thứ Năm

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31. 
Tm 19
17 Thứ Sáu

Thánh Patriciô, giám mục (Tr). St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46. 
Tm 20
18 Thứ Bảy

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
Tm 21
19 Chúa Nhật
 
3 MÙA CHAY. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42. Thánh Vịnh Tuần 3.
 
Đông Mỹ chầu Thánh Thể.
Tm 22
20 Thứ Hai
Phân Xuân
 
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. LỄ TRỌNG. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN.
 
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hay Lc 2,41-51a. 
 
Bổn mạng giáo phận Qui Nhơn.
Bổn mạng Cha Tổng Đại Diện.
Bổn mạng Chủng Viện, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Bổn mạng các giáo xứ Cù Lâm, Đa Lộc, Kiên Ngãi, Mằng Lăng, Trà Kê, Tuy Hòa và Xuân Quang.
Tr 23
21 Thứ Ba

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35. 
Tm 24
22 Thứ Tư

Đnl 4,1.5-9: Mt 5,17-19. 
Tm 25
23 Thứ Năm

Thánh Turibiô Mogrôvêjô, giám mục (Tr). Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
Tm 26
24 Thứ Sáu

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34. 
Tm 27
25 Thứ Bảy
 

LỄ TRUYỀN TIN. LỄ TRỌNG. Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
Bổn mạng giáo xứ Vườn Vông, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.
Tr 28
26 Chúa Nhật

4 MÙA CHAY. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38. Thánh Vịnh Tuần 4.
 
Hôm nay có thể dùng màu hồng và sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Qui Hòa chầu Thánh Thể.
Tm 29
27 Thứ Hai

Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
Tm 30
28 Thứ Ba

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16. 
Tm 1/3T
29 Thứ Tư

Is 49,8-15; Ga 5,17-30. 
Tm 2
30 Thứ Năm

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47. 
Tm 3
31 Thứ Sáu

Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30. 
Tm 4

 

 
Tác giả bài viết: Lịch Phụng Vụ
Từ khóa:

N/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin và bài mới nhất

Ý kiến bạn đọc