GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Lịch Phụng Vụ Tháng Hai

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/01/2017 01:23 - Người đăng bài viết: BTTVHQN
Lịch Phụng Vụ Tháng Hai

Lịch Phụng Vụ Tháng Hai


LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu nguyện cho người đau khổ. Xin cho những người đau khổ, đặc biệt là người nghèo, người tị nạn, và người bị thiệt thòi, được tiếp đón và an ủi nơi các cộng đoàn của chúng ta.
 
Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Qui Nhơn biết sống tinh thần hiệp thông bằng việc tham dự Thánh Lễ, đọc kinh gia đình, bằng việc làm bác ái, và bằng sự giúp đỡ vật chất cụ thể để đem mùa xuân cho muôn nhà và chống lại sự vô cảm đang lan tràn.
 
 
  Dương lịch Ý lễ trong tháng Màu áo Âm lịch
1 Thứ Tư Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6. X 5/1T
2 Thứ Năm Đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). LỄ KÍNH. Ngày cầu nguyện cho đời sống Thánh Hiến. Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay 22-32. Tr 6
3 Thứ Sáu
Lập xuân
Đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo ; thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29. X 7
4 Thứ Bảy Đầu tháng. Kỷ niệm giáp bảy năm ngày tấn phong Giám mục của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi. Chủng viện dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ân nhân còn sống và đã qua đời thuộc Hội Phaolô Châu. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34. X 8
5 Chúa Nhật

5 THƯỜNG NIÊN. Không cử hành lễ thánh Agata, đồng trinh, tử đạo. Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. Thánh Vịnh Tuần 1.
Mằng Lăng chầu Thánh Thể.
 
X 9
6 Thứ Hai Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56 hay Gl 2,19-20; Mt 28,16-20. Đ 10
7 Thứ Ba St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13. X 11
8 Thứ Tư Thánh Giêrônimô Êmiliani (Tr). St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23. X 12
9 Thứ Năm St 2,18-25; Mc 7,24-30. X 13
10 Thứ Sáu Thánh Scholastica, đồng trinh. Lễ nhớ. St 3,1-8; Mc 7,31-37. Tr 14
11 Thứ Bảy Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). St 3,9-24; Mc 8,1-10 hay lễ về Đức Mẹ Is 66-14c; Ga 2,1-11. X 15
12 Chúa Nhật
6 THƯỜNG NIÊN. Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37. Thánh Vịnh Tuần 2.

Tân Dinh chầu Thánh Thể
 
X 16
13 Thứ Hai St 4,1-15.25; Mc 8,11-13. X 17
14 Thứ Ba Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21. Tr 18
15 Thứ Tư St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26. X 19
16 Thứ Năm St 9,1-13; Mc 8,27-33. X 20
17 Thứ Sáu Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). St 11,1-9; Mc 8,34-39. X 21
18 Thứ Bảy
Vũ Thủy
Dt 11,1-7; Mc 9,1-12. X 22
19 Chúa Nhật
7 THƯỜNG NIÊN. Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48. Thánh Vịnh Tuần 3.
Sông Cạn chầu Thánh Thể.
 
  23
20 Thứ Hai Hc 1,1-10; Mc 9,13-28. X 24
21 Thứ Ba Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Hc 2,1-13; Mc 9,29-36. X 25
22 Thứ Tư LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. LỄ KÍNH. 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19. Tr 26
23 Thứ Năm Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 5,1-10; Mc 9,41-50 hay Kh 2,8-11; Ga 15,18-21. Đ 27
24 Thứ Sáu Hc 6,5-17; Mc 10.1-12. X 28
25 Thứ Bảy Hc 17,1-15; Mc 10,13-16. X 29
26 Chúa Nhật
8 THƯỜNG NIÊN. Is 49,14-15; 1 Cr 4,1-5; Mt 6,24-34. Thánh Vịnh Tuần 4. 

Ghềnh Ráng chầu Thánh Thể.
 
X 1
27 Thứ Hai Hc 17,20-28; Mc 10,17-27. X 2
28 Thứ Ba Hc 35,1-15; Mc 10,28-31. X 3

Tác giả bài viết: Lịch phụng vụ
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin và bài mới nhất

Tin và bài cũ

Ý kiến bạn đọc