GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Lịch Phụng Vụ Tháng Năm

Đăng lúc: Thứ bảy - 06/05/2017 03:22 - Người đăng bài viết: BTTVHQN
Lịch Phụng Vụ Tháng Năm

Lịch Phụng Vụ Tháng Năm

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM

THÁNG ĐỨC MẸ


 
"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 67). 
 
 
Ý CẦU NGUYỆN
 
Ý chung: Cầu cho các Kitô hữu ở Châu Phi. Xin cho các Kitô hữu ở Châu Phi biết theo gương của Chúa Giêsu nhân hậu để trở nên chứng nhân ngôn sứ cho sự hòa giải, công lý và hòa bình. 

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Qui Nhơn biết noi gương Mẹ Maria là Ngôi sao loan báo Tin Mừng, để cộng tác với nhau trong sứ vụ rao giảng Chúa Kitô cho mọi người.

 
1 Thứ Hai
Thánh Giuse thợ (Tr). Cv 6,8-15; Ga 6,22-29. Hay lễ thánh Giuse: St 1,26-2,3 hay Cl 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58.
Bổn mạng giáo xứ: Ghềnh Ráng, Hóc Gáo, Lục Lễ, Sông Hinh và Sơn Nguyên.
 
Tr 6/4Đ
2 Thứ Ba
Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 7,51-59; Ga 6,30-35 hay 1  Ga5,1-5 ; Mt 10,22-25a
 
Tr 7
3 Thứ Tư
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
 
Đ 8
4 Thứ Năm
Đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-52. 
 
Tr 9
5 Thứ Sáu
Lập Hạ

Đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,53-60.
 
Tr 10
6 Thứ Bảy
Đầu tháng. Chủng viện dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ân nhân còn sống và đã qua đời thuộc Hội Phaolô Châu. Cv 9,31-42; Ga 6,61-70.
 
Tr 11
7 Chúa Nhật

4 PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. Th. Vịnh Tuần 4.
 
Hóc Gáo chầu Thánh Thể.
 
Tr 12
8 Thứ Hai
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10 hay Ga 10,11-18. 
 
Tr 13
9 Thứ Ba
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. 
 
Tr 14
10 Thứ Tư
Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50. 
 
Tr 15
11 Thứ Năm
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20. 
 
Tr 16
12 Thứ Sáu
Thánh Nêrêô và thánh Akilêô, tử đạo; thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
 
Tr 17
13 Thứ Bảy
Đức Mẹ Fatima (Tr.). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. Hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28.
 
Tr 18
14 Chúa Nhật

5 PHỤC SINH. Không cử hnh lễ Thánh Matthia, tông đồ. Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12. Thánh Vịnh Tuần 1.
 
Gò Duối và Thác Đá Hạ chầu Thánh Thể.
 
Tr 19
15 Thứ Hai
Cv 14,5-17; Ga 14,21-26. 
 
Tr 20
16 Thứ Ba
Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a. 
 
Tr 21
17 Thứ Tư
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8. 
 
Tr 22
18 Thứ Năm
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
 
Tr 23
19 Thứ Sáu
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17. 
 
Tr 24
20 Thứ Bảy
Thánh Bernađinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 
Tr 25
21 Chúa Nhật
Tiểu Mãn

6 PHỤC SINH. Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. Th. Vịnh Tuần 2.
 
Phú Hữu chầu Thánh Thể.
 
Tr 26
22 Thứ Hai
Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4. 
 
Tr 27
23 Thứ Ba
Cv 16,22-34; Ga 16,5b-11. 
 
Tr 28
24 Thứ Tư
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15. 
 
Tr 29
25 Thứ Năm
Thánh Bernarđô khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng; thánh Maria Magđalêna Pazzi, đồng trinh (Tr). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
 
Tr 30
26 Thứ Sáu
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
 
Tr 1/5T
27 Thứ Bảy
Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
 
Tr 2
28 Chúa Nhật

CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN. LỄ TRỌNG. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
 
Nam Bình chầu Thánh Thể.
Bổn mạng các giáo xứ: Tân Dinh, Hội Lộc và Phú Hữu.

 
Tr 3
29 Thứ Hai
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33. Thánh Vịnh Tuần 3.
 
Tr 4
30 Thứ Ba
Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a. 
 
Tr 5
31 Thứ Tư
ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE. LỄ KÍNH. Xp 3,14-18 hay Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56.
 
Tr 6

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc