Calendrier liturgique 2015

Tác giả: Tạp chí Prions en Église - Đã xem: 1103 - Đã tải về: 470

Calendrier liturgique 2015

Đường về

Tác giả: Phêrô Nguyễn Hoàng Hải - Đã xem: 2173 - Đã tải về: 255

Đường về

Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc

Tác giả: Ủy Ban Thánh Nhạc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Đã xem: 732 - Đã tải về: 132

Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc

Tập “Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc” này được soạn thảo dựa trên các văn kiện của Hội Thánh, của các Đức thánh cha, đặc biệt Huấn thị “Về Âm Nhạc Trong Phụng Vụ (Instructio de Musica in Sacra Liturgia do Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành ngày 5-3-1967); cùng với các ý kiến từ khắp nơi, trong đó phần lớn dựa vào văn kiện mới nhất của Ủy ban Phụng tự Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về Thánh Nhạc.

Được gọi để sống

Tác giả: Jacques Philippe - Lm. Minh Anh chuyển ngữ - Đã xem: 915 - Đã tải về: 190

Được gọi để sống

Một thoáng Đạo Trời

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết - Đã xem: 1134 - Đã tải về: 335

Một thoáng Đạo Trời

Mở đạo Kon-tum

Tác giả: P. Ban & S. Thiệt - Đã xem: 1017 - Đã tải về: 383

Mở đạo Kon-tum

Mẫu chứng nhận Bí tích Hôn nhân

Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn - Đã xem: 3571 - Đã tải về: 2552

Mẫu chứng nhận Bí tích Hôn nhân

- Mẫu chứng nhận các Bí tích Rửa tội và Thêm sức
- Tờ thông báo nơi đương sự đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội
- Mẫu chứng nhận Bí tích Rửa tội
- Mẫu chứng nhận Bí tích Thêm sức
- Mẫu chứng nhận Bí tích Hôn nhân
- Mẫu đơn xin điều tra và rao Hôn phối
- Mẫu đơn xin chuẩn Hôn nhân khác đạo
- Giấy giới thiệu hôn phối
- Tờ khai trước khi cử hành hôn phối